Friday, October 24, 2008

Una mosca parada en la pared

Una mosca parada en la pared (3 veces)
Una mosca, una mosca,
una mosca parada en la pared.
Ahora con A
Ana masca parada an la parad (3 veces)
Ana masca, ana masca,
ana masca parada an la parad.
Ahora con E
Ene mesque perede en le pered (3 veces)
Ene mesque, ene mesque,
ene mesque perede en le pered.
Ahora con I
Ini misqui piridi in li pirid (3 veces)
Ini misqui, ini misqui,
ini misqui piridi in li pirid.
Ahora con O
Ono mosco porodo on lo porod (3 veces)
Ono mosco, ono mosco,
ono mosco porodo on lo porod.
Ahora con U
Unu muscu purudu un lu purud (3 veces)
Unu muscu, unu muscu,
unu muscu purudu un lu purud.
Enviado por Perla

No comments: